สถิติผู้เข้าชม

705745
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
333
465
1067
701147
10826
19129
705745

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดระนอง 
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่

ID

รายการแข่งขัน

สถานที่

วันที่

เวลา

หมายเหตุ

1

191

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

สนามภูเขาหญ้า ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง

23 ธ.ค. 2559

9.00 - 12.00 น.

รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง

2

192

การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6

สนามภูเขาหญ้า ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง

23 ธ.ค. 2559

09.00 น. เป็นต้นไป

รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง

3

199

การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6

โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ หอประชุม

21 ธ.ค. 2559

09.00 น. เป็นต้นไป

รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง

4

202

การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3

โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ อาคาร ก ชั้น 2 ห้อง คุณภาพ

21 ธ.ค. 2559

09.00 น. เป็นต้นไป

รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง

5

203

การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6

โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ อาคาร ก ชั้น 2 ห้อง คุณภาพ

22 ธ.ค. 2559

09.00 น. เป็นต้นไป

รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง

6

206

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ อาคาร ข ชั้น 1 ห้อง เรียน

21 ธ.ค. 2559

09.00-15.00

รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง

7

207

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ อาคาร ข ชั้น 1 ห้อง เรียน

22 ธ.ค. 2559

09.00-15.00

รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง

8

625

การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ เวทีใต้อาคาร ก

21 ธ.ค. 2559

09.00 น. เป็นต้นไป

รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง

9

626

การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6

โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ เวทีใต้อาคาร ก

22 ธ.ค. 2559

09.00 น. เป็นต้นไป

รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง

 

 

 


วันสุนทรภู่รำลึก 59

สืบสานภาษา บูชาบรมครู

หลีกเลี่ยงยาเสพติด

 

วันพุธ, 22 มิถุนายน 2559 04:35

เลือกตั้งประธานนักเรียน

Written by

ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์

ได้จัดให้มี การเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น

 

ประธานนักเรียนในปีนี้ คือ นางสาวกรกนก  อินนุพัฒน์ นักเรียนชั้น ม.5/1  

พรรค รวมใจ ก้าวไกล สญ.

โดยได้รับความร่วมมือจากทุกคนโรงเรียนเป็นอย่างดี