สถิติผู้เข้าชม

734548
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
1017
464
2952
727655
7419
16663
734548
ผู้ดูแล

ผู้ดูแล

รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ปีการศึกษา  2557

 
 
วันพฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2557 16:50

แบบคำร้องขอลาออก (วก. 03)

วันพฤหัสบดี, 13 พฤศจิกายน 2557 16:21

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เพื่อสรุปผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 แจ้งผลการเรียนความประพฤตินักเรียน  แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อหาแนวทางร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับผู้ปกครองในการป้องกันแก้ไขและพัฒนานักเรียน ณ โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์

วันเสาร์, 08 พฤศจิกายน 2557 16:14

กำลังดำเนินการเอกสารดาวน์โหลด

กำลังดำเนินการเอกสารดาวน์โหลด

วันเสาร์, 08 พฤศจิกายน 2557 11:13

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

 

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :

  1085460100

รหัส Smis 8 หลัก :

  85012008

รหัส Obec 6 หลัก :

  460100

ชื่อสถานศึกษา (ไทย) :

  โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์

ชื่อสถานศึกษา (อังกฤษ) :

  suksamran radrangsan school

สถานที่ตั้ง :

  หมู่ที่   5   ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 85120

ระดับที่เปิดสอน :

  มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

อักษรย่อ :

  ส.ญ.

สีประจำโรงเรียน :

  แดง : ดำ

ปรัชญา :

  ปญฺญา  โลกสมิ  ปชฺโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)

คำขวัญ :

  สอนดี  เรียนดี  มีคุณธรรม  นำสังคม

อัตลักษณ์ :

  ไหว้งามตามมารยาทไทย

เอกลักษณ์ :

  สิ่งแวดล้อมดีมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

เนื้อที่ :

  70 ไร่

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :

  16 พ.ค 2536

โทรศัพท์ :

  0 7781 0626, 09 8086 0672

อีเมล์ :

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ :

  http:// www.suksamran.ac.th

สังกัดสำนักงานเขต :

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :

  เทศบาลตำบลกำพวน

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ :

  1.5 กม.

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา :

  125 กม.

 

 

 

 

หน้า 1 จาก 4