สถิติผู้เข้าชม

734511
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
980
464
2915
727655
7382
16663
734511
ผู้ดูแล

ผู้ดูแล

วันศุกร์, 07 พฤศจิกายน 2557 15:40

โครงการติว “ปตท.สผ. Tutor Camp ปี 5

โครงการติว “ปตท.สผ. Tutor Camp ปี 5” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จัดโดยบริษัท บลูโอเชี่ยน อิมเมจ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เพื่อกวดวิชา 5 สาขา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ GAT ความคิดเชื่อมโยง ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมเฮอริเทจ จังหวัดระนอง

โครงการล้อมรักครอบครัวเป็นรั้วป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2557 ด้วยจังหวัดระนองได้จัดโครงการดังกล่าวให้กับนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ จำนวน 140 คน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในวันที่ 25 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์

วันพฤหัสบดี, 06 พฤศจิกายน 2557 15:21

โครงการผู้นำนันทนาการต้านภัยยาเสพติด

โครงการผู้นำนันทนาการต้านภัยยาเสพติด สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาประจำอำเภอสุขสำราญได้จัดโครงการดังกล่าวให้กับนักเรียน โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ จำนวน 60 คน โดยได้ให้ความรู้ความเข้าใจในปัญหายาเสพติดตลอดจนการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และจัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอล ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์

วันพฤหัสบดี, 06 พฤศจิกายน 2557 15:01

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ได้จัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และให้นักเรียนเกิดจิตสำนึก กตัญญูกตเวทีและเทิดทูนพระคุณของแม่ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ และในวันที่ 12 

โครงการค่ายเติมเต็มศักยภาพนักเรียนเพื่อยกระดับผมสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จัดโดยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดระนอง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนส่งเสริมให้นักเรียนมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม-2 สิงหาคม ณ โรงเรียนกะเปอร์วิทยา จังหวัดระนอง

 
 

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักเรียนโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2557 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

 

วันพฤหัสบดี, 06 พฤศจิกายน 2557 13:34

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยจัดขบวนแห่เทียนพรรษา ร่วมบริจาคปัจจัย ผ้าอาบน้ำฝน สังฆทาน เพื่อสืบสานและดำรงไว้ซึ่งศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ วัดสถิตธรรมมาราม

 

 
วันพฤหัสบดี, 06 พฤศจิกายน 2557 12:57

โครงการ “ค่ายเยาวชนคนรักษ์ทะเลไทย”

โครงการ “ค่ายเยาวชนคนรักษ์ทะเลไทย” นักเรียนโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จัดโดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2557 และทัศนศึกษาป่าชายเลน ตำบลหงาว และชายหาดบางเบน อำเภอกะเปอร์

กิจกรรมวันปิยมหาราช "บารมีพระมากพ้น รำพัน" คณะครูโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ ได้ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 .ในวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมอำเภอสุขสำราญ ซึ่งในวันดังกล่าว เด็กชายณัฐพล เมตตาจิตร นักเรียนโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ได้รับทุนจากกองทุนสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 59 จำนวน 5,000 บาท

 

 

 

กิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึก57 สืบสานภาษา บูชาบรมครู ฟูเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเสพติด โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ได้จัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณของสุนทรภู่ที่ได้สร้างชื่อเสียงในด้านกวีนิพนธ์โด่งดังไปทั่วโลก และเป็นการรณรงค์ต่อต้านสารเสพติด ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์